مقالات

بردباري يعني چه؟ چه كسي بردبار است؟

امتیاز کاربران

ترجمه شده از سايت
diezeitbruecke.de
بعضي ها مي گويند تحمل كردن! چه واژه مسخره يي است اين! تحمل كردن ربطي به احترام گذاشتن ندارد. تحمل كردن در رابطه با مقام انسان يك ناسزاست. حتي در ويكي پدييا، بردباري را مترادف تحمل كردن معني كرده است. آن چيزي كه من در مورد بردباري مي فهمم چنين است. ( البته اين يك برداشت شخصي از اين واژه است).
بردباري برابر با احترام است. احترام متقابل براي همنوع خود.

ادامه مطلب...

”پيام عاشورا”

امتیاز کاربران

 

به وقايعي كه تحت عنوان عاشورا مي شناسيم مي‌توان از زواياي مختلفي نگاه كرد. آنرا يك حماسه ناميد يا يك واقعه.  مي‌شود با ديدگاه مذهبي- يعني اعتقاد به اينكه منشا هستي نيرويي است كه ما آنرا خدا مي‌ناميم- به آن نگاه كرد يا با ديدگاه لايئك و حتي ضد مذهب  كه منشا حيات را تحول خودبخوي عناصر شيميايي  مي داند

ادامه مطلب...

سقوط ديكتاتور و بوي بهار عربي در جوار مرزهاي ايران

امتیاز کاربران

 

 

 

 

 

در حالي نوري المالكي ديكتاتور دستنشانده رژيم آخوندي در عراق  تمامي اسباب كار را براي  دور سوم نخست وزيريش آماده كرده بود، سرنگون شد.

او  بعد از  تقلبات نجومي مدل آخوندي و پر كردن صندوقهاي راي  با آراي جعلي،    جبهه اش بيشتري كرسي پارلمان عراق را بدست آورده بود و براي داشتن اكثريت مجلس هم مشكل جدي نداشت. يا نمايندگان را خريده يا تهديد به مرگ كرده بود و در نهايت اكثريت نمايندگان را پشت خود آورده بود.

ادامه مطلب...

”پيام عاشورا”

امتیاز کاربران

 

به وقايعي كه تحت عنوان عاشورا مي شناسيم مي‌توان از زواياي مختلفي نگاه كرد. آنرا يك حماسه ناميد يا يك واقعه.  مي‌شود با ديدگاه مذهبي- يعني اعتقاد به اينكه منشا هستي نيرويي است كه ما آنرا خدا مي‌نامميم- به آن نگاه كرد يا با ديدگاه لايئك و حتي ضد مذهب  كه منشا حيات را تحول خودبخوي عناصر شيمايي  مي دانند

ادامه مطلب...

مالكي بماند ، عراق نمي ماند

امتیاز کاربران

 

 

 

 

 

مالكي  بماند ، عراق نمي ماند

روزجمعه  4.7 2014  نوري  ال مالكي اعلام كرد كه  قصد دارد در قدرت باقي بماند.  اين بر اساس خواسته  ملاها در ايران و  همچنين بشار اسد  در سوريه مي باشد ولي  با واقعيت موجود  و  روابط سياسي  در عراق جور در نمي آيد.  چيزي كه امروز در عراق  اتفاق  مي افتد چيزي جز  نتيجه  رفتار سياسي نوري مالكي در عراق نيست. مالكي  در تمامي سالهاي  قدرتش دو كار را بجد پيش برد.

سركوبي سني ها

نابودي  و سركوبي  اپوزيسيون ايراني  ساكن عراق

ادامه مطلب...

template Joomla